Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wyróżnił nagrodą pieniężną strażaków pełniących służbę w województwie warmińsko-mazurskim na stanowisku Zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Wyróżnionych zostało 17 funkcjonariuszy. Części z nich 9 października 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie wręczył ww. nagrody Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski .

 

Zdjęcia, opracowanie: st. kpt. Rafał Melnyk