16 września 2018 roku na terenie Stadionu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim odbyły się VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, zorganizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.


Zawody rozpoczęły się uroczystym wprowadzeniem drużyn na boisko i złożeniem meldunku. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego – dh Grzegorz Matczyński przywitał wszystkie drużyny oraz zaproszonych gości i sympatyków pożarnictwa. Zawody obserwowali m.in. Posłowie na Sejm RP – Piotr Cieśliński oraz dh Jacek Protas, Wiceprezes ZOW ZOSP RP, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Robert Fliciński i Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim – bryg. Rafał Szymukowicz oraz Starosta Lidzbarki – Pan Jan Harhaj, Prezes ZOP ZOSP RP.

Sport pożarniczy w Polsce jest dyscypliną z wieloletnimi tradycjami. Uprawiany jest zarówno przez strażaków PSP, jak i OSP. Mimo upływu czasu od rozegranych pierwszych zawodów, mają one nadal za zadanie podnosić poziom wyszkolenia strażaków, uczyć poprawnych odruchów przydatnych w działaniach ratowniczych. Rozgrywane konkurencje są wyjątkowo widowiskowe i uzmysławiają, dlaczego tak ważne jest utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej przez ratowników.

W zawodach wzięło udział 14 żeńskich drużyn OSP raz 19 drużyn męskich OSP wyłonionych na szczeblu powiatowym. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez komendanta wojewódzkiego PSP.

Podczas zawodów rozegrano konkurencje – ćwiczenie bojowe oraz bieg sztafetowy 7x50 m.

Klasyfikacja końcowa Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP:
Grupa „C” kobiety:

I miejsce:          OSP w Gwiździnach    z wynikiem łącznym 113,76 pkt.

II miejsce:         OSP w Grodzicznie     z wynikiem łącznym 122,18 pkt.

III miejsce         OSP w Lubawie          z wynikiem łącznym 129,14 pkt.

Grupa „A” mężczyźni:

I miejsce:          OSP w Galinach          z wynikiem łącznym 104,59 pkt.

II miejsce:         OSP w Jedwabnie      z wynikiem łącznym 105,26 pkt.

III miejsce         OSP w Janowie          z wynikiem łącznym 105,62 pkt. 

Zawody zakończyło wręczenie pucharów, medali i dyplomów.

Zwycięzcom oraz wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!!

 

/opracowanie: Justyna Kornatowicz - KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: KP PSP w Lidzbarku Warmińskim/