IMG 1797

6 i 7 września 2018 roku w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, w obecności st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, odbyły się spotkania pomiędzy Panem Mikołajem Pawlakiem, Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości a przedstawicielami samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

Podczas spotkań zawarte zostały umowy dotyczące dotacji celowej na realizację zadań ze Środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia do ratownictwa technicznego, niezbędnego przy udzielaniu pomocy poszkodowanym. Dotacja może zostać przeznaczona na zakup między innymi: defibrylatorów, toreb ratowniczych, agregatów prądotwórczych, pilarek i innych, za wyjątkiem pojazdów. Z dofinansowania w wysokości 99% może skorzystać 108 gmin województwa warmińsko-mazurskiego na łączną kwotę ok. 4300000 zł.
/Zdjęcia: bryg. Przemysław Lech. Tekst: st. kpt. Rafał Melnyk./