IMG 1730 Niestandardowy

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP z dniem 1 września 2018 r. powołał:

- bryg. Sergiusza Dłuskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP
w Olsztynie,

- mł. bryg. Cezarego Kalinowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim.

Ponadto z dniem 1 września 2018 r. mianował:

- bryg. Przemysława Lecha na stanowisko naczelnika Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie,

- mł. bryg. Szymona Kokot-Górę na stanowisko zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie,

- asp. sztab. Tomasza Puźniewskiego na stanowisko starszego instruktora w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie,

- mł. asp. Pawła Zapadkę na stanowisko instruktora w ośrodku szkolenia KW PSP
w Olsztynie.

Wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w służbie!

 

/oprac.: kpt. A. Greifenberg, zdj.: mł. bryg. K. Pardo/