Z dniem 6 sierpnia b.r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Szymona Sapiehę.

Bryg. Szymon Sapieha służbę w jednostkach organizacyjnych straży pożarnej rozpoczął w 1995 r. nauką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Zaangażowanie i oddanie służbie wykazywał od początku, co wpłynęło na powierzanie mu zadań związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Od 2000 roku pracował głównie w pionie kadrowo-organizacyjnym, a od października 2008 roku kierował jednostką ratowniczo-gaśniczą. To stanowisko, a także późniejsze Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie i p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie pokazały, że jest świetnym dowódcą, a wzorowe wypełnianie obowiązków, wysokie walory intelektualne, zaangażowanie we współpracę z samorządami i jednostkami OSP przyczyniły się do podjęcia przez komendanta wojewódzkiego PSP decyzji o powołaniu bryg. Szymona Sapiehy na stanowisko komendanta powiatowego.
/tekst: Justyna Kornatowicz – KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Pardo – KW PSP w Olsztynie/