Strażak Adrian Furtak z braniewskiej JRG oraz braniewski policjant - st. post. Paweł Miernicki, zostali nagrodzeni przez Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie za godną naśladowania postawę. W nocy, z 11 na 12 stycznia br., podczas prywatnego pobytu w Zakopanem, byli oni świadkami pożaru budynku mieszkalnego. Bez wahania, obudzili mieszkańców płonącego domu i wezwali służby ratownicze. Dzięki ich postawie czteroosobowa rodzina może mówić o uratowaniu życia. Dom spłonął.W środę, 20 stycznia 2010r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się skromna uroczystość, podczas której str. Adrian Furtak otrzymał z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie awans na stopień st. str. oraz nagrodę finansową, funkcjonariusz policji otrzymał zaś dyplom z podziękowaniami za zaangażowanie podczas zdarzenia. Ponadto, komendant straży skierował do Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie pismo z wyrazami uznania dla postawy podległego funkcjonariusza. Uroczystość była okazją do wręczenia awansu sekc. Andrzejowi Cybulskiemu na stanowisko ratownik – kierowca oraz nagrody finansowej za wzorowe ukończenie SP PSP w Bydgoszczy. (Oprac.: kpt. Ireneusz Ścibiorek; www.straz.braniewo.pl).