18 stycznia, w świetlicy KP PSP, odbyła się narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu ostródzkiego w 2009 roku. W naradzie, oprócz pracowników Komendy, uczestniczyli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Mirosław Rutecki, Starosta Ostródzki - Włodzimierz Brodiuk, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu oraz przedstawiciele służb współpracujących: Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Miejskiej, Powiatowego Lekarza Weterynarii i służby zdrowia. Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie podsumował działalność Komendy Powiatowej i jednostek OSP. Przestawił także główne zadania, jakie postawiono do realizacji przed komendą w 2010 roku. W minionym roku zanotowaliśmy 1721 zdarzeń. Jest to spadek o około 8% w stosunku do roku 2008. Na dużą uwagę zasługuje znaczne spadek ilości osób poszkodowanych (o około 30%) oraz ofiar śmiertelnych (o około 36%.) W pożarach zginęły 3 osoby. Na skutek miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 18 osób, z czego 9 przypadków to utonięcia, a 9 osób zginęło w czasie wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń. Bardzo wyraźną poprawę bezpieczeństwa i  spadek w ilości ofiar śmiertelnych odnotowano podczas zdarzeń drogowych. W roku 2009 na drogach powiatu zginęło 5 osób podczas, gdy w roku 2008 - 33 (spadek o 85%). (oprac.: st. kpt. Piotr Wlazłowski).