Aktualna aura jest wymarzona dla dzieci i młodzieży, sprzyja bowiem spędzaniu wolnego czasu na wolnym powietrzu, na zabawach na śniegu i lodzie. Z myślą o zbliżających się feriach zimowych oraz bezpiecznemu spędzaniu czasu wolnego, nowomiejska KP PSP w porozumienu z dyrekcją Gimnazjum w Nowym Mieście Lub. zorganizowała lodowisko na boisku szkolnym. Bandy lodowiska wykonano ze zwałow śniegu, zaś taflę utwardzono i polewano wodą. Po całkowitym zamarznięciu wody, młodzież będzie mogła mogła uprawiać sporty zimowe.Inicjatywa realizowana jest w ramach programu Komendy Głównej PSP pod nazwą „Lodowisko dla dzieciaka od strażaka”. Akcja realizowana jest już kilka lat i ma na celu propagowanie bezpiecznych zabaw i zachowań w  okresie zimowym. (Foto. dzięki uprzejmości "Gazety Nowomiejskiej", tekst: asp. sztab. Michał Błaszkowski).