Z udziałem nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza – Komendanta Głównego PSP, Mariana Podziewskiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Jacka Protasa – Marszałka Województwa, strażacy Warmii i Mazur podsumowali swą działalność w roku 2009. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym przekazaniem i prezentacją nowo zakupionych samochodów. Komendant Główny PSP - nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, przekazał Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu samochód ciężki ratownictwa technicznego, a Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie - kontener inżynieryjno-techniczny oraz samochód ciężki ratownictwa technicznego. Kontener zakupiony został ze środków Komendy Głównej PSP, a obydwa samochody ze środków unijnych. Zaprezentowanych zostało także 12 ( z 25. zakupionych w 2009 r.) nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nowe pojazdy i sprzęt specjalistyczny zakupione w 2009 r. kosztowały łącznie ponad 19 mln zł. Podczas odprawy kadry dowódczej z udziałem m. in. Marszałka Województwa, Prezesa ZOW ZOSP RP w Olsztynie, starostów powiatów, Prezydenta Olsztyna – Piotra Grzymowicza, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz uhonorował Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – Mariana Podziewskiego Złotą Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej. Dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z Giżycka, Nowego Miasta Lubawskiego i Pisza, które podczas jesiennego przeglądu operacyjno-technicznego zostały ocenione najwyżej, odebrali okolicznościowe statuetki. Podczas narady podsumowano działalność i działania ratowniczo-gaśnicze strażaków Warmii i Mazur.W roku 2009 jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa zanotowały 21 802 zdarzenia (o 0,94% mniej niż w roku poprzednim). Są to: 8 872 pożary – co stanowi 40,69% ogólnej liczby zdarzeń, 12 204 -miejscowe zagrożenia (55,98%), 726 alarmów fałszywych (3,33%).Najczęściej, bo aż 2 177 razy, interweniowali strażacy w powiecie olsztyńskim.tekst: mł. bryg.Małgorzata Szmidt-Jeżewskazdjęcia: Ryszard Ołów