17-20 lipca b.r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie zorganizowano międzynarodowe warsztaty metodyczno-tematyczne „Doskonalenie instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych”. Celem warsztatów było szkolenie, unifikacja wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów ogniowych z Polski oraz Szwecji, Belgii i Hiszpanii, którzy na co dzień odpowiadają za kształcenie kadry instruktorskiej w swoich krajach oraz współtworzą program z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się przygotowania – część uczestników (grupa polska) omawiała treści programowe i realizowała wybrane założenia praktyczne.

Od drugiego dnia rozpoczęły się właściwe warsztaty – instruktorzy z Polski, Szwecji, Belgii i Hiszpanii wymieniali się doświadczeniami i doskonalili w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych oraz w zakresie prowadzenia szkoleń. Roy Stark ze Szwecji przedstawił szwedzki model szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych i nieprawidłowości w jego adaptowaniu na przestrzeni lat. Ponadto omówił poziomy wyszkolenia instruktorów i przedstawił zakres tematyczny zajęć teoretycznych przed realizacja ćwiczenia typu „demo” (pokazu zjawisk pożarowych). Szymon Kokot-Góra z KW PSP w Olsztynie omówił szczegółowo ćwiczenie „demo” – jego przygotowanie, wskazówki metodyczne oraz przebieg.

W trzecim dniu szkolenia Roy Stark(Szwecja) poprowadził moduły teoretyczno-praktyczne: „Woda jako środek gaśniczy” , „Wymagania dla prądownic do gaszenia pożarów wewnętrznych”,„Wydajność podawania prądów gaśniczych kontra moc pożaru” oraz „Przykłady praktycznych ćwiczeń z prądownicami bez użycia ognia – przygotowanie, wskazówki metodyczne, przebieg”. Ponadto przeprowadzono oraz omówiono pod względem metodycznym ćwiczenie „natarcie na pożar”.

Ostatniego dnia szkolenia ponownie przeprowadzono oraz omówiono pod względem metodycznym ćwiczenie „natarcie na pożar”. Roy Starkoraz i mł. bryg. Szymon Kokot-Góra omówili ewaluację pracy instruktorów. Na koniec przeprowadzono ćwiczenie „Kontrola drzwi w celu ograniczania dopływu tlenu do pożaru”.

Należy nadmienić, iż Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyraził zgodę i objął przedsięwzięcie nadzorem dydaktycznym Biura Szkolenia KG PSP. Dzięki temu wypracowane podczas warsztatów wnioski trafią do Szkół i Ośrodków Szkolenia PSP w całym kraju w celu wykorzystania służbowego.

Tekst: st. kpt. Łukasz Godlewski, zdjęcia:archiwum OSz.