6 lipca 2018 roku, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków,

 którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w  obecności komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego. 

 

Warmińsko-Mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 6 lipca 2018 r. powołał:

  • bryg. mgr. inż. Krzysztofa MIERZEJEWSKIEGO na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Nidzicy,
  • bryg. mgr. inż. Grzegorza RYBACZYKA na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Szczytnie.

 

Podczas uroczystości sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński pogratulował nowo powołanym komendantom, życząc owocnej służby.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: MSWiA