28 czerwca 2018 roku w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP naszego województwa w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".

Z przedstawicielami dwudziestu dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, władz samorządowych oraz komend PSP właściwych terytorialnie dla lokalizacji dotowanych OSP, spotkał się Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Pan Jarosław Bogusz. W spotkaniu udział wziął również Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski, który w kilku słowach podziękował wszystkim obecnym za wysiłki włożone w pozyskiwanie sprzętu na rzecz ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego.

Dzięki "Ogólnokrajowemu programowi zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych" w naszym województwie planowane jest pozyskanie 22. nowych samochodów za łączną szacowaną kwotę 16 620 00 zł ze środków samorządowych, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie, krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz środków MSWiA.

 

Zdjęcia, opracowanie: st. kpt. Rafał Melnyk