5 czerwca br. w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Kryzysowego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas obozów harcerskich organizowanych w naszym województwie.

W spotkaniu, poprowadzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, wzięli udział m.in. Dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przedstawiciele ZHP i ZHR w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i służb współpracujących z PSP.

Głównym tematem spotkania było przygotowanie służb do zabezpieczenia miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności obozów harcerskich, a także wypracowanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Strony spotkania wspólnie ustaliły, że największy nacisk należy położyć na poprawę łączności oraz oznakowanie dróg dojazdowych i ewakuacyjnych do obozowisk.

 

/Opracowanie: Justyna Kornatowicz – KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: Sławomir Filipowicz – KM PSP w Olsztynie/