10 maja 2018 roku w sali koncertowej  CEiIK w Olsztynie odbyła się Gala Wolontariatu z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Podczas uroczystości zostało uhonorowanych i odznaczonych wielu wolontariuszy oraz podmiotów wspierających PCK.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, otrzymała Medal 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Przyznane wyróżnienie jest wyrazem podziękowania dla wszystkich strażaków i druhów z województwa warmińsko-mazurskiego, czynnie angażujących się w akcje honorowego oddawania krwi. Należy tylko przypomnieć, że w ramach podsumowanych w tym roku akcji „SpoKREWnieni Służbą” oraz „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” strażacy PSP i OSP naszego województwa oddali w sumie 818 litrów krwi.

 

/Tekst i zdjęcia: st. bryg. Michał Kamieniecki/