J Brudzinski Dzien Strazaka small

 Życzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji