St. bryg. Bogdan Wierzchowski oraz Mirosław Nicewicz, w obecności bryg. Sergiusza Dłuskiego i Pana Jarosława Bery, podpisali porozumienie

pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Dyrektorem Oddziału GDDKiA w Olsztynie dotyczące współpracy, współdziałania przy zdarzeniach drogowych oraz minimalizowania ich skutków.

Porozumienie pozwoli wprowadzić zasady, którymi obie instytucje będą się kierowały, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. W myśl porozumienia Państwowa Straż Pożarna będzie na bieżąco przekazywać informacje do GDDKiA o powstałych zagrożeniach oraz prowadzonych działaniach.

Szerokie propagowanie bezpieczeństwa drogowego w ramach kampanii społecznych, to jedno z założeń podpisanego porozumienia. Ma ono zwiększyć świadomość społeczeństwa o zagrożeniach występujących na drogach.

 

Zdjęcia/tekst: kpt. Rafał Melnyk