5 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się pierwsze, inauguracyjne szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem nowego trenażera. W szkoleniu czynny udział wziął Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego, bryg. Michał Kamieniecki oraz funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie a poprowadzili je funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

Szkolenie składało się że wstępu teoretycznego przypominającego podstawowe informacje, a także przybliżającego główne wnioski z ostatniej dekady badań naukowych nad środowiskiem pożarów wewnętrznych.

Następnie odbył się  pokaz pożaru w małej skali (tzw. domek dla lalek), ćwiczenia z prądami gaśniczymi oraz ćwiczenia gorącego typu "demo" (pokaz zjawisk pożarowych). Całość zagadnień zrealizowana została zgodnie z „Programem szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP.

Przypomnijmy, że trenażer pożarowy zbudowany został w ramach realizacji Projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość zamówienia to 13 050 000 zł. Obecnie trwają dostawy trenażerów do Szkół i ośrodków PSP na terenie całego kraju. W momencie planowanego zakończenia projektu tj. w ostatnim kwartale 2018 roku, trenażery przewidziane są we wszystkich szkołach i ośrodkach szkolenia (łącznie 22 lokalizacje).

 

Tekst:mł. bryg. Szymon Kokot-Góra

Zdjęcia:mł. bryg. Daniel Olesiński, mł. bryg. Szymon Kokot-Góra