30 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski w obecności z-cy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Roberta Flicińskiego wręczył decyzje o powierzeniu obowiązków następującym oficerom:

- mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Mierzejewski - pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy z dniem 1 kwietnia 2018r.

- bryg. mgr inż. Szymon Sapieha - pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie z dniem 31 marca 2018r.

- bryg. mgr inż. Piotr Wlazłowski -pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Iławie z dniem 1 kwietnia 2018r.

Natomiast od 26 marca 2018 roku bryg. mgr inż. Krzysztof Kosiewski pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. vvv

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk