16 marca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie przeprowadzono odbiór końcowy modułowego wielokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych (zwanego trenażerem).

Tym samym dokonano zatwierdzenia prototypu urządzenia, które w liczbie kolejnych 17 egzemplarzy trafi do lokalizacji w całym kraju przed końcem bieżącego roku, zgodnie z harmonogramem dostaw będącym częścią dokumentacji przetargowej. W momencie zakończenia dostaw, Państwowa Straż Pożarna dysponować będzie zunifikowaną bazą szkoleniową na terenie całego kraju – we wszystkich szkołach i ośrodkach  szkolenia PSP (łącznie 22 trenażery).

Trenażer budowany jest w ramach realizacji Projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość zamówienia to 13 050 000 zł.

Zaplanowane zostały już pierwsze szkolenia ogniowe z użyciem trenażera, w tym szkolenie dla funkcjonariuszy wydziału operacyjnego KW PSP w Olsztynie oraz dwa szkolenia instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych, zaplanowane na wniosek KG PSP w celu wyszkolenia kadry instruktorskiej na potrzeby prowadzenia szkoleń w kolejnych lokalizacjach dostaw.

Tymczasem w związku z realizacją w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego,prowadzonego na poziomie podstawowym, trenażer posłużył do wykonania szeregu elementów owego programu.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Szymon Kokot - Góra