Jednym z podstawowych - ustawowych zadań realizowanych w ramach ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

Mistrzostwa w „Bezpiecznym Montażu Rusztowań” są przedsięwzięciem promującym zachowania, które przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków podczas prac na wysokości. Co roku dochodzi do około 45 tego typu zdarzeń, a jednostki straży pożarnych wielokrotnie biorą udział w dotarciu do osób poszkodowanych i udzielaniu im pomocy medycznej. Założeniem organizatora mistrzostw, jak również dążeniem Państwowej Straży Pożarnej jest zminimalizowanie liczby niebezpiecznych incydentów związanych z pracami na wysokości.

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa poprzez edukację zarówno przedsiębiorców jak
i samych pracowników, przedsięwzięcie to zostało wsparte przez Komendę Wojewódzką jak również Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Już w 2016 roku strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazu ewakuacji osoby poszkodowanej z rusztowania na wysokości. Ćwiczenie wykonane przez strażaków spotkało się z uznaniem organizatorów i gości zdobywając nagrodę i tytuł „Najciekawszy pokaz BMR 2016” - więcej informacji na platformie youtube.com (bmr Olsztyn).

                Mistrzostwa w bezpiecznym montażu rusztowań są również doskonałą okazją do zapoznania się przez strażaków z nowinkami technicznymi stosowanymi w tej dziedzinie, jak również przeprowadzenia realnych ćwiczeń i przygotowania na ewentualne rzeczywiste zdarzenia związane
z katastrofami budowlanymi i ratowaniem osób zagrożonych i poszkodowanych na wysokości.

Tekst: bryg. Michał Kamieniecki - KW PSP w Olsztynie, mł. bryg. Jarosław Ciemiński – KM PSP w Olsztynie

Zdjęcia: Jacek Pietrowski

BMR