W dniach 26-27 lutego 2018 roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu asekuracji strażaków podczas działań gaśniczych. Udział w szkoleniu wzięli dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia.

Szkolenie otworzył Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki, który uczestniczył również w części prowadzonych zajęć. Szkolenie poprowadził mł. bryg. Szymon Kokot-Góra (OS KW PSP w Olsztynie) oraz asp. Waldemar Pruss (SA PSP w Poznaniu), którzy tematyką zajmują się od kilkunastu lat, wymieniając doświadczenia również ze strażakami z innych krajów.

Zajęcia teoretyczne skupiły się na wyjaśnieniu idei personelu zabezpieczającego, genezie istniejących rozwiązań i uregulowań prawnych, przykładach rozwiązań zagranicznych i krajowych, przygotowaniu sprzętowym oraz zagadnieniu kontroli czasu pracy w sprzęcie OUO – ochrony układu oddechowego.

W ramach ćwiczeń praktycznych zrealizowano zajęcia z zakresu:

  • technik przeszukania i oceny stanu poszkodowanego strażaka,
  • technik ewakuacji z użyciem podstawowego sprzętu oraz bez niego,
  • organizacji terenu akcji, łączności oraz taktyki działań towarzyszącej tego typu zdarzeniom.    

Całość podsumowano scenariuszami, w których zastęp udzielał pomocy poszkodowanej rocie, a następnie ewakuował strażaków z obiektu (z poziomu piwnicy oraz z poziomu I piętra). Zrealizowane scenariusze bardzo dobrze obrazowały szereg wyzwań, jakie zawsze towarzyszą tego typu zdarzeniom: pracy w ograniczonych przestrzeniach, organizacji łączności czy pomiarowi czasu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego.

W ramach szkolenia omówiono również zagadnienia związane z doskonaleniem zawodowym. Ponadto przedstawiciele wydziału operacyjnego KW PSP w Olsztynie omówili krótko dodatkową problematykę dotyczącą działań na drogach, sprzętu do działań z zakresu radiologii, postępowania w przypadku zgłoszenia dotyczącego niezidentyfikowanej przesyłki oraz sporządzania informacji ze zdarzeń.

/opracowanie i zdjęcia: Szymon Kokot-Góra - ośrodek szkolenia KW PSP w Olsztynie/