27 lutego 2018 roku o godzinie 8:00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi miała miejsce ostatnia zmiana służby przeprowadzona przez st. kpt. Lecha Olszewskiego dowódcę jrg.

st. kpt. Lech Olszewski po ponad 39 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Funkcję dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej pełnił nieprzerwanie przez ponad 18 lat. W zmianie służby uczestniczył komendant powiatowy PSP w Gołdapi mł. bryg. Wojciech Szczepanik oraz zastępca komendanta st. kpt. Kamil Pawlukanis, którzy podziękowali dowódcy za wspólną służbę.

Opracowanie: st.kpt. Kamil Pawlukanis

Zdjęcia: mł. asp. Józef Wilczewski