27 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę wieloletniego pracownika PSP i naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie st. bryg. Marka Engiela.

W trakcie spotkania Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Bogdan Wierzchowski wraz ze swoimi zastępcami przedstawili przebieg pracy i służby odchodzącego na emeryturę, składając podziękowania za wzorowo prowadzone zadania, życząc jednocześnie aktywnego wypoczynku i wiele zdrowia na zasłużonej emeryturze.

Nie zabrakło również życzeń od pracowników komendy, którzy licznie przybyli na spotkanie.

st. bryg. Marek Engiel pracę w strukturach Straży Pożarnej rozpoczął w wieku 21 lat jako pomocnik przodownika roty w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego. Praca strażaka spodobała mu się na tyle, że w roku 1980 złożył raport o pozostawienie w służbie jako funkcjonariusz pożarnictwa. Po trzech latach służby został skierowany do Szkoły Chorążych Pożarnictwa, nieznacznie później otrzymuje dyplom magistra. Podnoszenie kwalifikacji przenosi się na jakość pracy i kolejne awanse w służbie. W roku 1992 następuje reforma struktur straży pożarnych i po ślubowaniu mł. kpt. Marek Engiel zostaje dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Olsztynie. W trakcie swojej służby piastuje kolejne stanowiska, by w roku 2006 otrzymać mianowanie na Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Funkcję tę pełnił do 26 lutego 2018 roku.

st. bryg. Marek Engiel przepracował ponad 41 lat, w tym strukturach straży pożarnych – 39 lat. Współpracował z 13 komendantami wojewódzkimi. Przez cały okres służby był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

Przyznane odznaczenia to m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Złota Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Medal im. J. Tuliszkowskiego.