15-16 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego. W pierwszym dniu szkolenia, oprócz pracowników pionu, udział wzięli komendanci powiatowi/miejscy jako osoby pełniące funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas szkolenia poruszono kwestie dotyczące wprowadzenia zasad postępowań administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, w oparciu o metodykę zatwierdzoną przez Komendanta Głównego PSP.

Drugi blok tematyczny objął wdrożenie innowacyjnego programu komputerowego „MINRECOND”, dedykowanego pionowi kontrolno-rozpoznawczemu, systematyzującego i ułatwiającego pracę pracowników pionu. Niewątpliwą korzyścią dla uczestników była obecność autora programu, pana Ryszarda Smyka.

Na szkoleniu nie zabrakło również możliwości doskonalenia swoich umiejętności interpersonalnych, o co zadbała pani psycholog, mł. kpt. Maja Hain, przeprowadzając kurs efektywnej komunikacji w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych.