W Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie rozpoczął się proces budowy modułowego wielokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych (zwanego trenażerem).

Trenażer budowany jest w ramach realizacji Projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość - 13 050 000 zł.

 

Budowany trenażer jest prototypem, który po ukończeniu przejdzie proces odbioru, na podstawie którego Wykonawca dostarczy 17 kolejnych trenażerów do wskazanych wcześniej lokalizacji na terenie całego kraju. Tym samym, wraz z zakończeniem dostaw, dokona się budowa ujednoliconej bazy dydaktycznej w jednostkach organizacyjnych PSP: we wszystkich szkołach oraz ośrodkach szkolenia PSP.

Trenażer jest przewidziany przede wszystkim do realizacji „Programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych” podpisanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży pożarnej, jak również do realizacji procesu kształcenia instruktorów prowadzących zajęcia z dziedziny gaszenia pożarów wewnętrznych oraz do wsparcia procesu doskonalenia zawodowego strażaków PSP i OSP. Uniwersalna konstrukcja pozwala dodatkowo na realizację szeregu elementów innych szkoleń, np. z dziedziny ratownictwa wysokościowego, chemicznego czy poszukiwawczo-ratowniczego.

Tekst oraz zdjęcia: mł. bryg. Szymon Kokot-Góra