2 lutego 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska, m.in. komendantów powiatowych PSP z woj. warmińsko-mazurskiego.

Z rąk Podsekretarza Stanu – Jarosława Zielińskiego i Komendanta Głównego PSP – gen. brygadiera Leszka Suskiego akty powołania otrzymali:

  • bryg. Zbigniew Januszko na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie,
  • bryg. Jan Florek na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie,
  • mł. bryg. Wojciech Szczepanik na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi,
  • bryg. Rafał Szymukowicz na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim.

Ponadto, z dniem 1 lutego Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. kpt. Kamilowi Szczechowi, dotychczasowemu dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej KP PSP w Iławie.

 

/ Opracowanie: Justyna Kornatowicz - KW PSP w Olsztynie, zdjęcia - Tomasz Banaczkowski - "Przegląd Pożarniczy"/