2 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2017.

 

W uroczystości wzięli udział Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, komendanci powiatowi i miejscy oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele związków zawodowych pożarnictwa oraz funkcjonariusze i pracownicy KW PSP.

Naradę rozpoczął Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, który szczegółowo zaprezentował zadania realizowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku w województwie warmińsko-mazurskim, a także przedstawił plany i cele na rok 2018.

Komendanci powiatowi i miejscy również przedstawili sytuacje w swoich powiatach, podając szczegółowe informacje w formie prezentacji.

Struktura organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej w woj. warmińsko-mazurskim przedstawia się następująco:

•    Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie,

•   19 komend powiatowych i miejskich PSP

            - wraz z podległymi 24. jednostkami ratowniczo-gaśniczymi.

W 2017 roku nie została zwiększona liczba etatów w jednostkach organizacyjnych PSP, w związku z czym wskaźnik strażaka przypadającego na 1000 mieszkańców województwa wynosi 0,87.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego zarejestrowały w 2017 roku 20 083 zdarzenia (w 2016 roku – 19 560), w tym:

•    4 888 pożarów – co stanowi 24,33 % ogólnej liczby zdarzeń,
•    14 116 miejscowych zagrożeń – 70,28 %,
•    1 097 alarmów fałszywych – 5,37 %.

Nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 523, tj. o 2,67 % w porównaniu z rokiem 2016.  W poszczególnych kategoriach zdarzeń nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2016:

•    spadek liczby pożarów o 789, tj. o -13,9 %,
•    wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 1 231, tj. o 9,55 %,
•    wzrost ilości alarmów fałszywych o 81, tj. o 9,21 %.

W 2017 roku w 20 083 zdarzeniach rannych zostały 2 740 osób, natomiast 243 osoby to ofiary śmiertelne.

Straż pożarna interweniowała na terenie województwa średnio, co 26 minut, a w zależności od rodzaju interwencji strażacy wyjeżdżali:

•    do pożaru                                   – co 108 minut,
•    do miejscowego zagrożenia    – co 37 minut,
•    do alarmu fałszywego              – co 8 godzin i 13 minut.

/Opracowanie – Justyna Kornatowicz – KW PSP w Olsztynie, zdjęcia – archiwum KW PSP w Olsztynie/