obraz0

29 stycznia 2018 roku, w strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, połączona z uruchomieniem sali edukacyjnej OGNIK. W trakcie uroczystości został przekazany również sprzęt pożarniczy, a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli:

  • Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Jerzy Małecki - poseł na Sejm RP,
  • Sławomir Sadowski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski,
  • st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP.

Obecni byli również  ks. prałat Andrzej Barwisz - kapelan wojewódzki strażaków i ksiądz dr Jerzy Szorc - ełcki kapelan strażaków. Na uroczystość przybyli samorządowcy, komendanci powiatowi i miejscy PSP województwa warmińsko-mazurskiego,  przedstawiciele służb współpracujących oraz pozostali sympatycy pożarnictwa.

Okazją do świętowania było zakończenie inwestycji rozbudowy budynków Komendy Powiatowej PSP w Ełku, która rozpoczęła się w 2009 roku. Dzięki inwestycji komenda powiatowa znajdzie się w jednej lokalizacji wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą, będą pomieszczenia szkoleniowe na potrzeby edukacji strażaków i udało się uzyskać pomieszczenia niezbędne do codziennego funkcjonowania komendy. Podczas uroczystości została otwarta druga w województwie warmińsko-mazurskim sala edukacyjna OGNIK. Dzięki tej sali możliwa będzie edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożeń. Zajęcia będą skierowane głównie do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, ale ze względu na uniwersalność wyposażenia salki edukacyjnej, będzie można szkolić zarówno młodsze dzieci, jak i starszą młodzież.

Podczas uroczystości ełccy strażacy otrzymali również sprzęt ratowniczy w postaci samochodu specjalnego SPGaz - zakupiony w ramach projektu pt. „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”- Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 - koszt 450 tys. zł. oraz łodzi ratowniczej WHALLY na przyczepie, z silnikiem 50 KM. Wartość zakupionej łodzi wraz z przyczepą to 80 tys. zł. Zakup został sfinansowany w całości z dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości, na stanowisko Komendanta Powiatowego w Olecku,  został powołany pan bryg. Robert Wiśniewski.

/Tekst: bryg. mgr inż. Marek Markowski, zdjęcia M. Waszkiewicz/