27 stycznia br. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie.

W obecności mieszkańców wsi Brąswałd oraz Gminy Dywity i przyjaciół strażackiej społeczności druhowie i druhny Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie otrzymali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód ten zastąpił 39.letniego mercedesa, który w OSP w  Brąswałdzie był od 14 lat.

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 740 tys. został zakupiony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach zadania publicznego, pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” (dofinansowanie jednostek OSP spoza ksrg) oraz z budżetu Gminy Dywity.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

- bryg. Robert Fliciński – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- Agnieszka Warakomska-Poczobutt  –  Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- bryg. Andrzej Górzyński - Komendant Miejski PSP w Olsztynie,

- druh Andrzej Abako - Wicestarosta Olsztyński oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie,

- Daniel Zadworny  – Zastępca Wójta Gminy Dywity,

- Sabina  Robak  – Przewodnicząca Rady Gminy Dywity oraz Radni Gminy Dywity,

- ks.  kanonik  Stanisław Tkacz – Proboszcz Parafii Św. Katarzyny w Brąswałdzie.

 

Nowy samochód OSP w Brąswałdzie jest uterenowiony z napędem na cztery koła, został zbudowany na podwoziu marki VOLVO typu FL. Wyposażony jest w silnik diesla o mocy 285 KM. Samochód posiada kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, z autopompą, linią szybkiego natarcia oraz najaśnicą. Wyposażony jest w wyciągarkę elektryczną. Jednym z najważniejszych kryteriów jest jego wysokość, tj.3,2 m, która umożliwia przejazd pod wiaduktem w Barkwedzie, co jest bardzo istotne przy ewentualnych działaniach w rejonie wsi Bukwałd.