15 grudnia 2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Kraszewie, gm. Lidzbark Warmiński, przeprowadzono kolejny cykl pogadanek z młodzieżą w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły”. Projekt realizowany jest od 1 września 2009 roku w ramach „Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń i pogadanek z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy medycznej wśród uczniów publicznych gimnazjów w Rogóżu, Łaniewie i Kraszewie w gm. Lidzbark Warmiński. Dotychczas, w ramach projektu zajęcia takie przeprowadzono w gimnazjum w Łaniewie. Podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej młodzież poznaje, między innymi organizację ochrony przeciwpożarowej, zasady zachowania się w przestrzeniach zagrożonych pożarem, przyczyny powstawania pożaru i sposoby jego gaszenia przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, a także uzbrojenie i sprzęt ochrony osobistej strażaków. Ten ostatni temat wzbudza jak zwykle największe zainteresowanie młodzieży. Niemal każdy uczestnik szkolenia ma chęć założyć ubranie specjalne i strażacki hełm. W ramach szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej uczestnicy poznają takie zagadnienia jak: wzywanie pierwszej pomocy, wyposażeniem karetki, postępowanie w stanie zagrożenia życia, ułożenie poszkodowanego, opatrywanie ran, itp. Szkolenia z zakresu ruchu drogowego obejmą zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązującymi pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami silnikowymi, przedstawiona zostanie także charakterystyka najczęstszych zdarzeń drogowych w powiecie lidzbarskim oraz zasady zachowania w razie zaczepiania przez osoby trzecie. Zdobytą podczas szkoleń wiedzę, uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas konkursu pt. "Bezpieczny gimnazjalista", który odbędzie się na zakończenie projektu. Planowane są dwa etapy konkursu. Pierwszy odbędzie się w każdej ze szkół, z których zostanie wyłoniona najlepsza trójka z największą ilością punktów, która przechodzi do drugiego etapu - gminnego. Ten etap odbędzie się ostatniego dnia cyklu szkoleniowego, podczas podsumowania projektu - 27 marca 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury. Zwycięzcy poszczególnych etapów otrzymają nagrody oraz dyplomy.