obraz03

2 stycznia 2018 roku, w sali konferencyjnej ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie, z rąk Komendanta Głównego gen. brygadiera Leszka Suskiego, st. bryg. Bogdan Wierzchowski otrzymał decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołującą na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W obecności przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb i instytucji, komendantów miejskich i powiatowych województwa oraz pracowników i funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej, st. bryg. Bogdan Wierzchowski przyjął obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, urodzony w 1972 r., jest absolwentem studiów inżynierskich i magisterskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz studiów podyplomowych z zakresu „Zapobiegania Pożarom i Awariom” również w SGSP.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1992 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w roku 1996. Po jej ukończeniu, od czerwca 1996 r. pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach na stanowisku specjalisty ratownika. Następnie został przeniesiony do pełnienia służby
w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Suwałkach.

Po transformacji administracyjnej kraju i utworzeniu nowych województw został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Suwałkach, w której zajmował kolejno stanowiska w wydziale operacyjnym jako oficer, a następnie jako zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

W latach 2001-2003 pełnił służbę w województwie wielkopolskim – najpierw w Ośrodku Szkolenia PSP w Śremie, a po jego likwidacji, w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, w wydziale kontrolno-rozpoznawczym.

W grudniu 2003 r. wrócił do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej PSP
w Suwałkach, gdzie początkowo był zastępcą naczelnika wydziału operacyjnego,
a następnie naczelnikiem tegoż wydziału. W okresie tym pełnił również nieetatową funkcję zastępcy dowódcy Kompanii Gaśniczej „Suwałki” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, a później dowódcy tej Kompanii.

1 sierpnia 2010 r. powołany został na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach, nadzorującego wydział operacyjny, sekcję kontrolno-rozpoznawczą oraz jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Dnia 1 kwietnia 2016 r. został Komendantem Miejskim PSP w Suwałkach.

Podczas swojej 25.letniej służby st. bryg. Bogdan Wierzchowski był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.:

-        Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę,

-        Srebrną Odznaką „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

-        Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

-        Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”,

-        odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”,

-        dyplomami Komendanta Głównego PSP i Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

/tekst i zdjęcia – kpt. Rafał Melnyk, KW PSP w Olsztynie/