3d3b7d5d68132cc424920deb43e754bb XLW dniu 20 grudnia 2017r. strażacy Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie i Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie gościli w siedzibie Radia Olsztyn, w ramach akcji profilaktycznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”.

Podczas audycji rozmawialiśmy o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych, zasadach udzielania osobom poszkodowanym pomocy medycznej. Podkreślaliśmy znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujki tlenku węgla oraz czujki dymu.

Rozmawialiśmy także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i powiatu olsztyńskiego. Wspominaliśmy o odpowiedzialności prawnej za niewykonywanie nałożonych przez obowiązujące przepisy konkretnych obowiązków.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, były zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji tlenku węgla w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym. Wspominaliśmy o konieczności:

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

Podczas audycji Bliższe Spotkania słuchacze Radia Olsztyn odpowiadali na zadawane przez redaktorów prowadzących pytania testowe. Zwycięzców antenowego Quizu Radio Olsztyn nagrodziło czujkami tlenku węgla i dymu ufundowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Audycję prowadzili dziennikarze Radia Olsztyn Izabela Malewska i Krzysztof Sobczyński.

PAMIĘTAJ !!! - CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ

Co zrobić, żeby czuć się bezpiecznie? W Bliższych Spotkaniach wszystko o czadzie nazywanym cichym zabójcą

 Posłuchaj rozmowy ze Sławomirem Filipowiczem i Danielem Olesińskim

 

Posłuchaj rozmowy ze Sławomirem Filipowiczem i Krzysztofem Maczulskim

Posłuchaj rozmowy z Krzysztofem Kurowskim i Piotrem Pisarskim

 

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz