W związku z przejściem z dniem 30 listopada 2017 roku na emeryturę komendantów powiatowych
PSP w Lidzbarku Warmińskim, Iławie, Działdowie oraz Gołdapi,  
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Hołubowicz
powierzył pełnienie obowiązków komendantów powiatowych:
bryg. mgr. inż. Rafałowi Szymukowiczowi w Komendzie Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim,
bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Tomankowi w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie,
bryg. mgr. inż. Janowi Florkowi w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie
mł. bryg. mgr. inż. Wojciechowi Szczepanikowi w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk