W uznaniu za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski,  przyznał nagrody finansowe 32. strażakom z woj. warmińsko-mazurskiego, realizującym zadania służbowe na stanowiskach zastępców dowódców zmian, 9. strażakom realizującym zadania na stanowiskach kierowania. Przyznane nagrody pochodzą ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Tekst: Rafał Melnyk. Foto: Archiwum PSP