27 października 2017 r. odbyła się Gala Straży Pożarnych organizowana przez Fundację Orlen Dar Serca.

Podczas tegorocznej gali, z rąk pani Marii Sosnowskiej – członka Zarządu PKN ORLEN, wsparcie otrzymało sto pięćdziesiąt pięć jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz czternaście jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z sześciu województw. W tym roku do darczyńców wpłynęło ponad tysiąc wniosków.

Wśród obdarowanych znalazły się 4 jednostki PSP z naszego województwa oraz 3 jednostki OSP. Łączna kwota darowizny dla województwa warmińsko – mazurskiego to 28 550 zł.

Pomoc otrzymały jednostki PSP z Bartoszyc, Działdowa, Nidzicy, KW PSP w Olsztynie, a także jednostki OSP z Gutkowa, Janowca Kościelnego i Klebarka Wielkiego.

Środki zostaną przeznaczone na projekty, których celem jest doposażenie jednostek, a tym samym poprawa ich gotowości bojowej i skuteczniejsza pomoc potrzebującym. Będą to m.in. defibrylatory, ubrania specjalne.

W gali wziął udział gen. brygadier Leszek - Suski komendant główny PSP, przedstawiciele komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych.

 

Opracował: kpt. Katarzyna Osełkowska