4 lipca w godz. 9.00 - 14.00 na Lotnisku Dajtki w Olsztynie przy ul. Sielskiej odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "Tent II 2017" dla sił i środków Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego, przewidzianych do realizacji zabezpieczenia kwatermistrzowsko-logistycznego w oparciu o Pluton Logistyczny "Prowiant" oraz Pakiety Zabezpieczenia Logistycznego (PZL), w skład których wchodzą: namiot pneumatyczny, oświetlenie, agregat prądotwórczy, nagrzewnice oraz łóżka polowe ze śpiworami dla 10 osób.

Były to drugie tego typu ćwiczenia, których celem było doskonalenie funkcjonowania wybranych sił i środków pod względem logistycznym i organizacyjnym do zabezpieczenia logistycznego długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności

  • sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia kontenerów kwatermistrzowskiego i sanitarnego;
  • sprawdzenie przygotowania plutonu Logistycznego "Prowiant" do obsługi kontenerów i urządzeń logistycznych obozowiska;
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej i wyposażenia Pakietów Zabezpieczenia Logistycznego (PZL);
  • sprawdzenie możliwości zasilenia obozowiska z wykorzystaniem jednego agregatu prądotwórczego;
  • sprawdzenie czasu rozwijania obozowiska.

Ćwiczenia miały również za zadanie doskonalenie technik w zakresie organizacyjnym dotyczących rozwijania i wykorzystania sprzętu logistycznego w różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb związanych z prowadzeniem długotrwałych akcji.

W czasie ćwiczeń łącznie rozstawiono: 

  • 19 namiotów  - Pakietów Zabezpieczenia Logistycznego, 
  • 6 namiotów – z kontenera kwaterunkowego,  
  • halę stołówkową,
  • kontener sanitarny.

Dokonano również podłączenia do zasilenia agregatem 100 kVA – jednocześnie 24 namiotów-PZL w zakresie ogrzania ich nagrzewnicami oraz oświetlenia.

Na miejsce ćwiczeń przybył Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego - bryg. Robert Fliciński, który obserwował nasze działania.

/Tekst: kpt. Katarzyna Osełkowska, zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Pardo - KW PSP w Olsztynie/