Zadania stawiane przed strażakami wymagają - obok wszechstronnej wiedzy i umiejętności -wyjątkowej sprawność fizycznej, siły i wytrzymałości. 

Dbając o systemowe podnoszenie  sprawności fizycznej Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie zorganizowała szkolenie dla liderów sportowych, których zadaniem będzie pomoc dowódcom jednostek ratowniczo-gaśniczych w organizowaniu codziennych zajęć sportowych.

Trenerem prowadzącym zajęcia był Pan Dymitr Plisak – trener personalny, instruktor gimnastyki, fitness,  rekreacji sportowej w specjalności samoobrona oraz specjalista z suplementacji i dietetyki sportowej.

Zajęcia obejmowały część teoretyczną:

  • korzyści oraz główne zasady treningu funkcjonalnego,
  • podział i charakterystyka sesji treningowych,
  • suplementacja i dietetyka sportowa a trening,

część praktyczną:

  • indeks wybranych ćwiczeń funkcjonalnych – możliwy do zastosowanie na różnym poziomie zaawansowania motorycznego, ze szczegółowym omówieniem sposobu ich wykonywania.

W ramach szkolenia uczestnicy wzięli również udział w pełnym treningu funkcjonalnym oraz otrzymali opracowane i przygotowane zestawy treningowe na nośniku CD, do wykorzystania w jednostkach ratowniczo-gaśniczych podczas zajęć z wychowania fizycznego.Co ważne wszystkie zestawy ćwiczeń są realizowane z wykorzystaniem wyłącznie własnego ciała i nie wymagają użycia żadnych dodatkowych narzędzi treningowych.

/Opracowanie: bryg. Michał Kamieniecki, Ryszard Ołów, Dymitr Plisak/