4 grudnia 2009r. na placu apelowym Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu specjalnego - podnośnika PMT-25 na podwoziu MAN TGL 12.240. Nowy sprzęt zastąpił wysłużoną, 31.letnią, drabinę mechaniczną na podwoziu Magirus i służył będzie zabezpieczeniu działań ratowniczo–gaśniczych Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 w Ostródzie.

 

Nowy podnośnik kosztował 941.600 zł. Środki na jego zakup pozyskano z:

- budżetu państwa, w ramach ustawy modernizacyjnej PSP – 600 tys. zł,

- Starostwa Powiatowego w Ostródzie – 100 tys. zł,

- Urzędu Miejskiego w Ostródzie – 100 tys. zł

- Urzędu Miasta i Gminy w Morągu – 45 tys. zł,

- Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie – 15 tys. zł,

- Urzędu Miasta i Gminy w Miłakowie – 15 tys. zł,

- Urzędu Gminy w Ostródzie – 15 tys. zł,

- Urzędu Gminy w Małdytach – 15 tys. zł,

- Urzędu Gminy w Łukcie – 15 tys. zł,

- Urzędu Gminy w Grunwaldzie – 15 tys. zł,

- Urzędu Gminy w Dąbrównie – 10 tys. zł,

Średni samochód z podnośnikiem hydraulicznym SHD-25 przeznaczony jest do prowadzenia działań ratowniczych na wysokości do 24 m. Podnośnik posiada wysięgnik teleskopowy o wysokości 25 m zakończony podestem roboczym o udźwigu 265 kg, Na podeście istnieje możliwość montażu noszy typu DESKA. Podnośnik wyposażony jest w układ doprowadzenia wody do podestu zakończony działkiem wodno-pianowym o wydajności 1600 l/min. Obsługa podnośnika może odbywać się z dołu, przy kolumnie obrotowej, jak również z podestu roboczego. Z prawej stronny wysięgnika znajduje się drabina pomocnicza dla ratowników. Podnośnik został wyposażony w system blokad i zabezpieczeń zapewniających bezpieczną i poprawną pracę. Dodatkowo pojazd wyposażony jest w dwa agregaty prądotwórcze, jeden o mocy 7 KVA do zasilania urządzeń zewnętrznych, drugi o mocy 1,6 KVA zazębiony na stałe z pompą hydrauliczną do awaryjnego składania podnośnika.

Uroczysta zbiórka była okazją do wręczenia awansów i odznaczeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Nagrodą Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie wyróżnieni zostali:

- st. ogn. Marek Chmurzyński,

- st. ogn. Zdzisław Nowowiejski .

 

Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mianował na wyższe stanowiska służbowe:

- Dowódcę Sekcji - mł. kpt. Marcina Wiśniewskiego,

- Dowódców Zastępu - st. ogn. Jerzego Miklaszewskiego i mł. ogn. Piotra Homzę,

- Operatora Sprzętu Specjalnego - ogn. Roberta Szafrańca,

- Starszego Ratownika-Kierowcę -sekc. Marcina Ostrowskiego,

- Technika -sekc. Piotra Krzyżaniaka,

- Młodszego-Ratownika -st. str. Krzysztofa Chęczyńskiego.

 

Awans na stopień starszego ogniomistrza odebrał ogniomistrz Dariusz Sękowski.

 

Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono Przemysława Pierunka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Miłomłyn oraz kpt. Piotra Żarkiewicza.

 

Najmłodsi funkcjonariusze złożyli ślubowanie na sztandar. Ślubującymi byli: str. Arkadiusz Blajda, str. Zbigniew Czyżyk, str. Piotr Kłuba, str. Wojciech Kłodawski oraz str. Wiesław Oryl.

W uroczystości udział wzięli:

Przedstawiciel Wojewody – Zenon Małachowski,

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Jan Słupski,

Starosta Powiatu Ostródzkiego – Włodzimierz Brodiuk,

Przewodniczący Rady Powiatu – Bogdan Purzycki ,

Z-ca Burmistrza Ostródy – Olgierd Dąbrowski,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie – Czesław Najmowicz Burmistrz Morąga –Tadeusz Sobierajski,

Burmistrz Miasta i Gminy Miłakowo – Aleksander Gawryluk,

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn – Zbigniew Skolmowski,

Wójt Gminy Ostróda – Gustaw Marek Brzezin,

Wójt Gminy Małdyty – Antoni Smolak,

Przedstawiciel Wójta Gminy Łukta – Dariusz Kaczówka,

Wójt Gminy Grunwald – Henryk Kacprzyk ,

Wójt Gminy Dąbrówno –Tadeusz Błaszkiewicz,

Ksiądz Dziekan Roman Wiśniowiecki,

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie – dh Ryszard Harasim.

 

Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie wraz z funkcjonariuszami i pracownikami serdecznie dziękuje wszystkim za okazaną pomoc przy zakupie nowego pojazdu.