W dniu 27 listopada 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji „PEGAZ” w Pieckach, odbyła się uroczysta inauguracja programu „Bezpieczne Życie”. Program realizowany jest we współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej, która udostępniła Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej dwa pakiety edukacyjne: "Odnaleźć Zgubka" oraz "Kicia i Rufi. Bezpieczny dom".

Programem objęto dzieci z 5 szkół podstawowych gm. Piecki,  z klas I-III, do których uczęszcza łącznie 200 dzieci. Program edukacyjny, opracowany przez Szwedzką Ligę Obrony Kraju, ma na celu upowszechnianie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożenia, które mogą się zdarzyć w okolicy domu, szkoły lub podczas wakacji.  Celem jest także nauczenie dzieci zachowań służących zwiększeniu własnego bezpieczeństwa, ocenie sytuacji mogących  stanowić zagrożenie, umiejętnościom unikania niebezpiecznych sytuacji oraz udzielania pierwszej pomocy. Program wpływa też na poprawę jakości poziomu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Uroczystość została otwarta przez Wójta gm Piecki – Marię Jarczewską. Na spotkanie przybyli, m. in.: Z-ca Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Rutecki reprezentujący Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie – st.kpt. Jan Połubiejko, Przewodniczący Rady Powiatu – Lucjan Kulik, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Krystyna Ziemak, Inspektor ds. Obrony Cywilnej w gm. Piecki – Eugeniusz Szydlik, będący zarazem koordynatorem programu,  Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie – Roman Osmański, przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW – Tomasz Bąk, przedstawiciele KP Policji w Mrągowie, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gm. Piecki, pielęgniarz  Szkoły Podstawowej w Pieckach – Adam Paździorek, lokalne mass media oraz licznie przybyłe dzieci ze szkół objętych programem. Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci ze szkół podstawowych w Pieckach, Dłużcu, Nawiadach, Krutyni i Starych Kiełbonkach.