Grupa 25 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z całego kraju w dniach 4-9 kwietnia br. odbyła wizytę studyjną w Austrii i Szwajcarii.W przedsięwzięciu udział wzięli także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie: bryg. Robert Fliciński – p.o. zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego  oraz st. kpt. Łukasz Godlewski – wykładowca w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie. Poszerzenie horyzontów w aspekcie szeroko pojętego kształcenia pożarniczego umożliwiła wizyta w szkołach pożarniczych w Austrii i Szwajcarii (NӦ Landes-Feuerwehrschule w Tulln oraz International Fire Academy w Balsthal). Najbardziej wyjątkowym punktem programu był jednak wyjazd do jedynego i niepowtarzalnego miejsca na świecie - CERN-u.

W ośrodku badawczym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) położonym na obrzeżach Genewy mieści się największa maszyna świata – Wielki Zderzacz Hadronów. Grupa strażaków z Polski miała możliwość na własne oczy zobaczyć akcelerator cząstek, co stanowi marzenie niejednego człowieka pasjonującego się nauką. Dotarcie do miejsc, w których bywali jedynie nieliczni wybrańcy, była realna dzięki opiece człowieka, który jest jedynym polskim strażakiem pełniącym służbie w jednostce straży pożarnej CERN-u,  mł. bryg. Szymonowi  Kokot-Górze. Wcześniej Szymon był starszym  wykładowcą w olsztyńskim ośrodku szkolenia PSP, w ubiegłym roku dołączył do elitarnego grona strażaków czuwającym nad bezpieczeństwem nie tylko Wielkiego Zderzacza Hadronów, lecz również całego CERN-u. Niewątpliwie, wyjazd dostarczył sporej dawki emocji, dał wiele powodów do refleksji oraz możliwości pozyskania ciekawych informacji oraz doświadczeń.

/tekst; st.kpt. Łukasz Godlewski/