Nawiązując do cyklicznych otwartych szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 7 kwietnia 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się szkolenie dla dziennikarzy regionalnych i lokalnych środków masowego przekazu. 

Szkolenie składało się z części teoretycznej, mającej na celu przypomnienie podstawowych zagadnień z zakresu udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Druga część, to zajęcia praktyczne. Wszyscy uczestnicy mieli okazję samodzielnie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na przystosowanych do tego manekinach. Zajęcia praktyczne miały na celu wypracowanie  prawidłowych reakcji w momencie realnego zagrożenia. Skuteczność prowadzonych działań można było na bieżąco sprawdzać na monitorze komputera. Prowadzący zajęcia, st. sekc. Krzysztof Maczulski, korygował wykonywanie czynności ratowniczych tak, aby każdy z uczestników wykonał je prawidłowo.

Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych edycjach takiego szkolenia, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.kwpsp.olsztyn.pl w zakładce PIERWSZA POMOC DLA WSZYSTKICH, gdzie w momencie ustalenia terminu będzie możliwa rejestracja na kolejne otwarte szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

 

tekst i zdjęcia kpt. Rafał Melnyk