14–16 października 2009 roku na terenie Żuław Wiślanych miały miejsce dramatyczne zdarzenia związane z zalewaniem domostw, zakładów i obszarów, które na co dzień są miejscem pracy, wypoczynku i domowego ogniska. Gwałtowne podnoszenie poziomu wód zmusiło wszystkie służby oraz instytucje do zdecydowanego działania. Ze względu na niespotykaną od kilkudziesięciu lat eskalację zjawiska, zwanego potocznie „cofką”, uruchomione zostały wszystkie siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu elbląskiego oraz Warmińsko-Mazurska Brygada Odwodowa Państwowej Straży Pożarnej. Podczas działań strażacy ewakuowali ponad 150 osób, ułożone zostały dziesiątki tysięcy worków z piaskiem, wypompowano tysiące hektolitrów wody. Wielogodzinne działania strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych nie byłyby tak sprawne i skuteczne bez zrozumienia, współpracy i pomocy lokalnej społeczności. Za tę nieocenioną pomoc w organizacji akcji ratunkowej oraz usuwaniu skutków powodzi, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Mariusz Mierzejewski oraz Komendant Miejski PSP w Elblągu, bryg. Tomasz Świniarski, złożyli serdeczne podziękowania na ręce:Dyrektora Zespołu Szkół w Nowakowie – Bogusława Mikusza,pracowników Zespołu Szkół w Nowakowie: Haliny Kamieniak, Walentyny Świniarskiej, Martyny Świniarskiej, Mariana Świniarskiego, Danuty Strycharczyk,Wójta gm. Elbląg – Genowefy Kwoczek,Sołtysa Nowakowa – Wiesława Machy,Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Elblągu – Jolanty Piekarskiej,Romana Rygielskiego i Tadeusza Karczewskiego – z Przedsiębiorstwa INSMEL s.c. w Nowakowie.- Dzięki Państwa otwartości i wsparciu organizacyjnym, my strażacy, mogliśmy znaleźć miejsce na chwilę wytchnienia, spożycie ciepłego posiłku i przygotowanie się do realizacji kolejnych zadań. Ogrom żywiołu, jakim jest woda w bezwzględny sposób dowiódł, że bez wspólnego zaangażowania i Państwa dobrej woli niesienie pomocy społeczeństwu Żuław Wiślanych nie byłoby tak skuteczne. W dowód wdzięczności i pamięci proszę przyjąć od społeczności strażackiej Warmii i Mazur najlepsze życzenia powodzenia w życiu zawodowym jak i osobistym. - powiedział bryg. Mierzejewski.