Mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania Państwowej Straży Pożarnej i Policji w trakcie realizacji podstawowych zadań,  15 marca 2017 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki  PSP - st. bryg. Mirosław Hołubowicz i  Komendant Wojewódzki Policji -  insp. Tomasz Klimek, podpisali porozumienie o współdziałaniu Państwowej straży Pożarnej i Policji.

Współdziałanie organów PSP i Policji realizowane będzie na wszystkich poziomach organizacyjnych  w całym województwie warmińsko-mazurskim. Zadania wynikające z zawartych ustaleń niosą za sobą szereg przedsięwzięć mających wpływ na zapobieganie i usuwanie skutków zdarzeń związanych z wystąpieniem zagrożeń dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz ich mienia i środowiska. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/tekst i zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk/