28 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w nidzickim zamku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2016 roku.Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Mariusz Wilamowski, który przywitał przybyły gości, a następnie omówił i podsumował wydarzenia i zrealizowane zadania. Rok 2016 był bardzo pracowity dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, co odzwierciedliły statystyki zdarzeń. 

W 2016 roku strażacy powiatu nidzickiego wyjeżdżali do zdarzeń łącznie 598 razy, w tym 427 razy  do miejscowych zagrożeń, 157 razy do pożarów oraz 14 razy do alarmów fałszywych. Zasadniczy wpływ na wysoką statystykę miały przede wszystkim wyjazdy związane z usuwaniem skutków silnych powiewów wiatru. Najwięcej takich zdarzeń miało miejsce w miesiącu czerwcu, w którym wystąpiły łącznie 154 interwencje, w tym 136 do miejscowych zagrożeń i 18 do pożarów. Najbardziej pracowita była w szczególności służba z 17/18 czerwca 2016 roku, podczas której odnotowano 72 zdarzenia.2016 rok nacechowany był zdarzeniami o wysokim charakterze zagrożenia podczas wypadków komunikacyjnych na drodze krajowej nr 7, a także podczas małych pożarów występujących w budynkach. Zanotowano 9 pożarów średnich, z których 8 wystąpiło na terenie gminy Kozłowo.W statystyce zaznaczyły się pożary w budynkach mieszkalnych (35), uprawach i rolnictwie (46), innych obiektach (49), a także pożary środków transportu (21). Miejscowe zagrożenia występowały przeważnie w budynkach mieszkalnych (109), innych obiektach (216) i z udziałem środków transportu (73).JRG w Nidzicy wyjeżdżała do zdarzeń 407 razy, natomiast najbardziej aktywna jednostka OSP w Kozłowie - 50 razy.Liczba osób poszkodowanych wyniosła 72 osoby ranne oraz 1 ofiara śmiertelna.W dalszej części spotkania omówione zostały ważniejsze wydarzenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, zorganizowane przedsięwzięcia, ćwiczenia, szkolenia i inne inicjatywy.Podsumowując miniony rok komendant powiatowy podziękował za dobrą współpracę podczas zdarzeń ochotniczym strażom pożarnym, służbom współdziałającymi oraz przedstawicielom lokalnych samorządów. Podziękował także za wsparcie otrzymane ze strony komendy wojewódzkiej,  dzięki któremu nidzicka jednostka otrzymała w 2016 roku dodatkowy samochód kwatermistrzowski, przyczepkę towarową oraz  dodatkowe wyposażenie.  Podkreślił jednocześnie, że na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy oraz  Gminą Nidzica, a także za sprawą wsparcia komendy wojewódzkiej nidzicka komenda pozyskała środki finansowe, które umożliwiły remont przestarzałej instalacji elektrycznej strażnicy.
Wśród ważniejszych zadań do realizacji w nadchodzącym roku komendant wymienił podejmowanie działań w zakresie zaspokajania potrzeb sprzętowych, wdrażanie nowych zasad szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków, a także zwiększony udział w prewencji społecznej.Następnie głos zabrał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st.bryg.Mirosław Hołubowicz, który przedstawił wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz przekazał plany na nadchodzący rok. W swojej wypowiedzi wymienił cele związane z realizacją projektu modernizacji służb mundurowych, realizację projektów związanych z pozyskiwaniem nowych pojazdów pożarniczych, a także wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków finansowych pochodzących z MSWiA. Wspomniał również o planowanym zakupie nowego średniego samochodu gaśniczego przeznaczonego na potrzeby realizacji zadań ratownictwa specjalistycznego prze nidzicką komendę. W trakcie narady głos zabierali również zaproszeni goście, którzy podkreślali wzorowo przebiegającą współpracę, zaangażowanie strażaków podczas zdarzeń, a także wyskoki poziom aktywności Komendy podczas różnych przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu. Miłym akcentem mijającego roku w kontekście powiatu było wyróżnienie OSP Janowo za krew oddaną w 2016 roku na rzecz osób potrzebujących w ramach akcji "Ognisty ratownik - gorąca krew" oraz pozyskanie przez gminę Nidzica nowego samochodu pożarniczego na rzecz OSP w Łynie. W odprawie udział wzięli m.in.: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiego PSP st.bryg.Mirosław Hołubowicz, Starosta Powiatu Nidzickiego Grzegorz Napiwodzki, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Nidzicy dh Waldemar Szymański, Wójt gminy Janowiec Kościelny Bożena Grochala, przedstawiciele  współpracujących służb i instytucji współpracujących- policji, lasów państwowych, nadzoru budowlanego, weterynarii, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, przedstawiciele gminy Kozłowo oraz strażacy KP PSP w Nidzicy./Tekst i zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski/