W dniu 8 lutego 2017 roku w ośrodku szkolenia komendy wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się narada kadry kierowniczej woj. warmińsko-mazurskiego podsumowująca działalność w 2016 r. jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa w 2016 r.

W naradzie udział wzięła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz zaproszeni goście:

- Zastępca Komendanta Głównego st. bryg. Marek Jasiński,

- wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki,

- wiceprezes ZOSW ZOSP RP Ryszard Harasim,

- pełnomocnik wojewody do spraw adm. zespolonej i niezespolonej Jarosław Babalski,

- przedstawiciele związków zawodowych działających w strukturach PSP.

W pierwszej części narady głos zabrał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz przedstawiając informacje na temat działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa oraz poszczególne programy prewencji społecznej.

W roku 2016 jednostki ochrony przeciwpożarowej naszego województwa zarejestrowały 19 560 zdarzenia (w 2015 roku – 19 467), w tym:

 • 5 677 pożarów – co stanowi 29,02 % ogólnej liczby zdarzeń,
 • 12 885 miejscowych zagrożeń – 65,87 % ogólnej liczby zdarzeń,
 • 998 alarmów fałszywych – 5,1 % ogólnej liczby zdarzeń.

Nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 93, tj. o 0,48 % w porównaniu do ilości z roku 2015.

W poszczególnych kategoriach zdarzeń nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2015:

 • spadek ilości pożarów o 1479, tj. o -20,67 %,
 • wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 1474, tj. o 12,92 %
 • wzrost ilości alarmów fałszywych o 98, tj. o 10,89 %.

 

Następnie Wojewoda Warmińsko Mazurski Artur Chojecki złożył podziękowania komendantowi wojewódzkiemu za wkład oraz zaangażowanie w organizowanie oraz funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie, jednocześnie namawiając do ciągłego doskonalenia zawodowego.

Druh Ryszard Harasim serdecznie podziękował komendantowi za współpracę w ramach prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz zaangażowanie w prowadzony proces szkoleń podstawowych dla druhów OSP, a także z zakresu ratownictwa technicznego, wodnego oraz medycznego, kierowanie ruchem drogowym.

St. bryg. Marek Jasiński w kilku słowach podziękował komendantowi wojewódzkiemu, wojewodzie oraz prezesowi za współpracę, której efektem jest prawidłowe funkcjonowanie systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie warmińsko - mazurskim.

Na zakończenie pierwszej części narady wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, Zastępca Komendanta Głównego - st. bryg. Marek Jasiński oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki - st. bryg. Mirosław Hołubowicz wręczyli Brązowe Odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznychnastępującym strażakom:

 1. asp. Wojciechowi Bednarowiczowi - KP PSP Ełk
 2. ogn. Mirosławowi Błażejewskiemu - KP PSP Iława
 3. asp. sztab. Iwonie Broniszewskiej – KP PSP Ełk
 4. asp. Rafałowi Brzozowskiemu -  KP PSP Iława
 5. st. ogn. Krzysztofowi Buczyńskiemu– KP PSP Braniewo
 6. st. asp. Krzysztofowi Budzińskiemu – KP PSP Gołdap
 7. mł. ogn. Radosławowi Charabinowi - KP PSP Mrągowo
 8. kpt. Robertowi Cieleszyńskiemu – KP PSP Kętrzyn
 9. st. ogn. Sławomirowi Dąbrowskiemu – KP PSP Lidzbark Warmiński
 10. st. ogn. Marcinowi Dekarskiemu - KP PSP Iława
 11. asp. sztab. Mariuszowi Dominowi - KP PSP Olecko
 12. asp. Markowi Domoradzkiemu - KP PSP Ełk
 13. asp. sztab. Sławomirowi Durmajowi - KP PSP Ełk
 14. st. ogn. Mariuszowi Dźwilowi - KP PSP Kętrzyn
 15. asp. Krzysztofowi Filipkowskiemu - KP PSP Pisz
 16. mł. asp. Piotrowi Flicińskiemu - KP PSP Liszbark Warm.
 17. mł. kpt. Piotrowi Gabrusiowi - KP PSP Olecko
 18. mł. kpt. Tomaszowi Gowkielewiczowi - KP PSP Lidzbark Warm.
 19. ogn. Danielowi Grabkowi - KP PSP Olecko
 20. asp. Mariuszowi Gronowskiemu - KP PSP Nowe Miasto Lub.
 21. ast. ogn. Arturowi Hajduczeni - KP PSP Kętrzyn
 22.  st. kpt. Łukaszowi Jasińskiemu - KM PSP Olsztyn
 23. mł. kpt. Witoldowi Jusisowi - KP PSP Węgorzewo.

W drugiej części narady Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Mirosław Hołubowicz przedstawił szczegółowe zestawienie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego, współpracy międzynarodowej wiążącej się z pozyskaniem funduszy z Unii Europejskiej na wsparcie projektów Polska - Litwa, oraz "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I". Przedstawił proces powstawania sal edukacyjnych "Ognik" w Ełku, Elblągu oraz Bartoszycach.

Zastępca Komendanta Głównego omówił inwestycje budowlane, które będą realizowane z tzw. ustawy modernizacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim (budowa strażnicy PSP w Elblągu oraz zakończenie procesu inwestycyjnego W KP PSP w Gołdapi) oraz wdrożenie procesu doskonalenia kierowców w strukturach PSP w związku ze zwiększoną wypadkowością pojazdów pożarniczych.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP podziękował wszystkim uczestnikom narady za przybycie i zaangażowanie w funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk;  polecamy http://olsztyn.tvp.pl/29001472/8217-godz-2130