W związku z utrzymującym się wysokim poziomem wody w Zalewie Wiślanym i niekorzystnym, silnym wiatrem z północy powodującym tzw. cofkę, jednostki Państwowej Straży Pożarnej wraz z druhami ochotniczych straży pożarnych rozpoczęły działania związane z ograniczaniem rozlewisk wód w miejscach najbardziej zagrożonych powodzią.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mając na uwadze skalę zagrożenia oraz ograniczone możliwości sprzętowe w powiatach elbląskim i braniewskim w dniu 04.01.2017r wydał rozkaz w sprawie podwyższenia stanu gotowości operacyjnej sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie do działań z terenu województwa, zadysponowane zostały plutony ratownicze w wariancie powodziowym do wsparcia działań prowadzonych w zagrożonych rejonach.

Ogrom wykonanej pracy niech zobrazuje udział 47 zastępów PSP i OSP oraz ok. 200 strażaków. W zagrożonych miejscach rozłożono ok. 5000 worków z piaskiem, zamontowano ok. 80 rękawów przeciwpowodziowych i prowadzono ciągły monitoring stanu umocnień, oraz poziomu wody.

Siły natury pokazały swoją wielkość a jednocześnie strażacy - przygotowanie. Dzięki sprzyjającym, w chwili obecnej, wiatrom sytuacja powodziowa ulega poprawie i można dać chwilę wytchnienia pracującym strażakom.

/opracowanie:kpt.Rafał Melnyk - oficer prasowy KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/