1 lipca 2016 r. w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się podsumowanie I warsztatów w ratownictwie specjalistycznym na poziomie podstawowym „RYBAKI 2016”. Warsztaty przeprowadzone zostały 16.06.2016 r. w formie zawodów, na terenie Ośrodka Caritas w Rybakach. Udział wzięły w nich zastępy z wszystkich jednostek ratowniczo–gaśniczych z województwa warmińsko–mazurskiego (24 jednostki).

Każdy z zastępów realizował zadania z ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym, na 6 stanowiskach: ratownictwa wodnego, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa chemiczno–ekologicznego, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego, gaszenia pożarów. 
Forma oraz organizacja warsztatów spotkały się z bardzo dobrymi ocenami ćwiczących i chęcią kontynuacji warsztatów w następnych latach. Pojawiały się nawet propozycje na organizację warsztatów dwudniowych.

Analiza wniosków i propozycji zgłaszanych przez uczestników wskazuje na potrzebę:

  • zwiększenia liczby obserwatorów,
  • zmianę terminu warsztatów – nie ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego,
  • wykonania oceny realizacji poszczególnych epizodów na odprawie po zakończeniu warsztatów,
  • określenia sposobu zabezpieczenia powiatu na czas trwania warsztatów,
  • ujednolicenia sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań (np. RollGliss),
  • wyznaczenia indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów  na obozowisku,
  • prowadzenia korespondencji radiowej na wyznaczonym kanale,
  • przyznawania dodatkowych punktów za pomysłowość, zaradność ratowników.

Ponadto pojawiła się propozycja organizacji warsztatów w rozbiciu na 3 części województwa: wschodnią, centralna i zachodnią, a następnie przeprowadzenie finałów wojewódzkich. Formuła rywalizacji podczas warsztatów ratowniczych jest znacznie lepsza niż rywalizacja, np. w sporcie pożarniczym.

/Opracowanie: st.bryg. Andrzej Olszewik - KW PSP w Olsztynie/