16 czerwca 2016 roku odbyły się I zawody – warsztaty ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym „RYBAKI, 2016”. W warsztatach wzięły udział 24 zastępy z wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Głównym celem warsztatów było :

  • doskonalenie przygotowania ratowników do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym,
  • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników,
  • sprawdzenie poziomu wyposażenia do realizacji zadań w poszczególnych dziedzinach ratownictwa,
  • dokonanie oceny obecnych zasad i procedur ratowniczych i wykorzystania sprzętu w zakresie realizacji ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym.

Dla przybyłych strażaków przygotowano 12 stacji, na których musieli wykazać się umiejętnościami w poszczególnych dziedzinach  ratownictwa, w tym: wodnego, wysokościowego, chemicznego, technicznego, medycznego oraz gaszenia pożarów.W trakcie ćwiczeń liczyła się przede wszystkim prawidłowość wykonania zadania w oparciu o posiadany na samochodzie sprzęt, ale również czas, który był dodatkowym elementem rywalizacji.Wszystkie konkurencje odbyły się na terenie Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach oraz w jego okolicy.

Zmagania wymagały od przybyłych ratowników dużego zaangażowania oraz w wielu przypadkach inwencji własnej w celu prawidłowego wykonania poszczególnych epizodów. Każda stacja była oceniana przez sędziów – koordynatorów oraz instruktorów z poszczególnych dziedzin ratownictwa z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Ostatecznie zwyciężyli strażacy z JRG w Giżycku, drugie miejsce zajęli strażacy z JRG 1 w Olsztynie natomiast trzecie miejsce ich koledzy z JRG 2 również z Olsztyna.

/Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Pardo, zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Jankowski - KW PSP w Olsztynie/