fotks

W dniach 6, 7 i 8. 06. 2016 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadzono pierwsze warsztaty doskonalące dla koordynatorów miejskich/ powiatowych ratownictwa medycznego z województwa warmińsko-mazurskiego. 

20 koordynatorów przeszło gruntowne szkolenie doskonalące z zakresu KPP. Celem szkolenia była wymiana doświadczeń zawodowych koordynatorów oraz uporządkowanie i ujednolicenie programu szkoleniowego dla wszystkich powiatów. Koordynatorzy w trakcie trwania warsztatów doskonalili techniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem nadgłośniowych technik zabezpieczania dróg oddechowych oraz obsługą AED, pracując na zaawansowanych manekinach do RKO. Doskonalone były sposoby zabezpieczania poszkodowanego na desce ortopedycznej, ewakuacji poszkodowanego z samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, terenu trudnego (schody, nierówności terenu), prowadzenie RKO w miejscach nietypowych (wnętrze autobusu). Doskonalone były również sposoby przygotowywania i przeprowadzania pozoracji medycznych z udziałem prawdziwych pozorantów oraz zastosowaniem charakteryzacji. Uczestnikom szkolenia zostały rozdane materiały dydaktyczne w postaci książek oraz dostępu do platformy internetowej poświęconej KPP w Państwowej Straży Pożarnej. Warsztaty były pierwszą edycją realizowanego programu doskonalącego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, mającego na celu ujednolicenie i udoskonalenie programu szkoleniowego dla strażaków pełniących służbę w PSP w warmińsko mazurskim.

/Opracowanie i zdjęcia: st.sekc. Krzysztof Maczulski/