skok

Wojewoda Warmiń„sko-Mazurski jest organizatorem akcji pn. BEZPIECZNE WAKACJE 2016. W jej ramach, w dniu 8 czerwca 2016 r. w godz. 8:00-15:00 zorganizowany zostanie Punkt Konsultacyjny w sali 303 Urzę™du Wojewódzkiego w Olsztynie oraz udostę™pniona zostanie bezpł‚atna infolinia pod nr 800 165 320.

W punkcie konsultcyjnym będą dyżurować‡ specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Pań„stwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Kuratorium Oś›wiaty.